данъци

07.02.08 – 18:43

Платихме осигуровките (здравни, пенсионни, трудова злополука и т.н.) за 01.2008 г. Увеличението спрямо 12.2007 г. е близо 50% :D Честит ви 10% плосък данък ! Плюс увеличената минимална работна заплата, заради която се вдигат де що има услуги и наеми. Не дадоха повече пари на учителите миналата година, защото това щяло да доведе до инфлация. А сега инфлация няма ли да има? Ще има. И бюджетен излишък ще има. Огромен при това. Разпределен и усвоен от който трябва… или не…

Post a Comment