HD под linux

08.09.09 – 19:47

След като си взех ремонтираният твърд диск, трябваше да се направи нова инсталация. Следва кратко how-to за подкарване на видео с висока резолюция (HD) под linux (в случая debian unstable (sidux)) с mplayer и видео карта на nvidia (поддържаща VDPAU).

Първата ми работа е инсталацията на несвободния драйвер на nvidia. В случая ползвах инструкциите на sidux, които би трябвало да работят и на всеки debian.  Като предварително редактирах /etc/apt/sources.list.d/debian.list (или /etc/apt/sources.list за debian) да изглежда по този начин (където sid може да бъде и unstable):

deb http://ftp.bg.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
deb-src http://ftp.bg.debian.org/debian/ sid main contrib non-free

#Debian Multimedia
deb http://www.debian-multimedia.org sid main
deb-src http://www.debian-multimedia.org sid main

нужно е едно бързо обновяване на системата (може да се пропусне uprgade) с:

apt-get update
apt-get upgrade

и самата инсталация на драйвера:

apt-get install nvidia-kernel-source nvidia-kernel-common dmakms
echo nvidia-kernel-source >> /etc/default/dmakms
m-a a-i nvidia-kernel-source
apt-get install nvidia-glx
sed -i -e s/nv\"/nvidia\"/ -e s/vesa\"/nvidia\"/ /etc/X11/xorg.conf

рестарт на системата и инсталация на mplayer:

apt-get mplayer

в последствие се оказа, че е нужен още един пакет:

apt-get nvidia-libvdpau1

Всичко това се прави с права на root. Вече като потребител тествах дали всичко е наред:

filip@MS:~$ mplayer -vo help | grep vdpau
vdpau VDPAU with X11
filip@MS:~$ mplayer -vc help | grep vdpau
ffmpeg12vdpau ffmpeg working FFmpeg MPEG-1/2 (VDPAU) [mpegvideo_vdpau]
ffwmv3vdpau ffmpeg problems FFmpeg WMV3/WMV9 (VDPAU) [wmv3_vdpau]
ffvc1vdpau ffmpeg problems FFmpeg WVC1 (VDPAU) [vc1_vdpau]
ffh264vdpau ffmpeg working FFmpeg H.264 (VDPAU) [h264_vdpau]

В почти всички случаи се използва H.264 кодека, така че дори и само това върши работа. Редактирах ~/.mplayer/config с няколко полезни опции:

vo=vdpau, # To specify default video driver (see -vo help for list)
ao=alsa, # To specify default audio driver (see -ao help for list)
fs=yes # Enlarges movie window to your desktop's size. Used by drivers: all
subfont-autoscale = 1
subfont-text-scale = 4
subpos = 100
subcp = cp1251
subfont-encoding = unicode
stop-xscreensaver = yes

Обясних на файловия менаджер (все още ползвам Konqueror), че не искам GUI на gmplayer като просто му махнах g-то. Старта на видео файл вече става с двоен клик на мишката, а управлението става чрез същата тази безжична мишка като на всеки бутон съм задал функция в /etc/mplayer/input.conf:
MOUSE_BTN0 pause
MOUSE_BTN2 quit
MOUSE_BTN1 vo_fullscreen
MOUSE_BTN3 seek -12
MOUSE_BTN4 seek +12
MOUSE_BTN3_DBL seek -120
MOUSE_BTN4_DBL seek +120
MOUSE_BTN5 volume -2
MOUSE_BTN6 volume +2
MOUSE_BTN5_DBL volume -10
MOUSE_BTN6_DBL volume +10

Това всъщност са два бутона (ляв и десен) + скрол като той може да се натиска и движи освен напред-назад, и на ляво-дясно.

  1. One Response to “HD под linux”

  2. Большое спасибо))) в тренинге “продвижение сайтов своими? руками” она как раз есть!

    By Leonid67 on Aug 16, 2013

Post a Comment