free space

28.04.09 – 19:31

Вече втора седмица положението със свободното място по дисковете е ужасно:

filip@Garfield:~$ df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1             9.7G  3.6G  5.6G  40% /
/dev/sda2              39G   37G   49M 100% /home
/dev/sda3             411G  382G  7.9G  98% /media/disk1part3
/dev/sdb2             269G  263G  380M 100% /media/disk2part2
/dev/sdc4              90G   89G  185M 100% /media/disk3part4

Време беше за още един. WD Caviar Green 1TB - cool, quiet, eco-friendly… модерно зелено и много еко :) Въпреки че за мен това, че е тих е най-важното в цялата схема. Напоследък Seagate доста се излагат - дискове се чупят, дефектни партиди… тъжно.

Стана въпрос колко са безсмислени netbook мъниците. Особено тези без HDD (но имат SSD). А на мен едно такова би ми вършило прекрасна работа. Със забележката, че си имам desktop, който ми е основно файлов сървър, а и върши по-тежката процесорна работа. За броузване из И-нета, разглеждане на някой документ и малко музика, netbook-а е перфектен. Лаптопа ми бавно, но сигурно си изпява вече песента - CD-то се отваря сам самичко на неравни интервали от време, audio-то понякога не тръгва и иска restart, 512MB RAM веча са малко дори и под linux, а и батерията не е в първа младост. Ще почакам, докато издъхне съвсем или SSD-тата да станат поне малко по-големи и по-евтини.

Post a Comment