токаджии

09.07.08 – 17:29

Идват техници да пускат ток. За да проверят кой е правилният електромер ме карат да светна някоя лампа. Да, ама такива няма. От кутиите по стената стърчат оголени кабели. Предложение:

— Пуснете тока, дайте на късо някой кабел и предпазителя ще щракне, ако има ток.

Онзи ме гледа известно време и все пак се престрашава да попита:

— Т’ва как го измисли?

Все пак се оказа, че имат фазомер…

Post a Comment