Archive for November, 2016

Президентски избори през 2016 год. в Турция

Wednesday, November 9th, 2016

Извинявам се за лекото политическо отклонение, но ми беше интересно да видя, какво аджеба се случи в Турция на изборите при намален брой секции. На първият тур от изборите за президент на България през 2016 год. в Турция (а и всяка друга държава извън ЕС) има лимит от 35 секции. Разгледах ...