Archive for August, 2013

да си направим бюджет

Wednesday, August 7th, 2013

Напоследък (да се чете - вече не само в кръчмата след третата ракия) всички станахме в някаква степен политолози, социолози, икономисти, а тези дни дори започнахме да натаманяваме и бюджета на държавата. Както се вижда от картинката, всъщност всичко е много просто и почти като наука...