Archive for February, 2010

Ползващите отворен код са като пиратите

Wednesday, February 24th, 2010

Ползващите отворен код са като пиратите

очаквайте през 2010

Tuesday, February 16th, 2010

очаквайте през 2010